25 października w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu (ul. Wojska Polskiego 1, sala 314) odbędą się otwarte warsztaty dla nauczycieli pod hasłem "Film w szkole. Narzędzia i wiedza".

 

Film w szkole. Narzędzia i wiedza

Termin i miejsce:  25.10.2018 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 , sala 314

Czas trwania: 6 h zegarowych (z przerwami)

Prowadzi: Katarzyna Czubińska, Liderka Filmoteki Szkolnej

 

Opis: 

Warsztaty są poświęcone trzem zagadnieniom:

1. Film w realizacji podstawy programowej różnych przedmiotów nauczania oraz w działaniach pozaszkolnych.

2. Film jako narzędzie dydaktyczne: wspiera realizację celów wychowawczych i naukowych, poprawia atmosferę i komunikację w klasie, motywuje uczniów do samorozwoju.

3. Podstawowe narzędzia przydatne do pracy w z filmem w szkole (legalne zasoby, w tym pakiet Filmoteka Szkolna, podstawy realizacji prostych materiałów filmowych, postprodukcja, narzędzia komunikacji z uczniami, dobre praktyki itd.)

 

Zapraszają: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.      

Załaczone Dokumenty: