Trudny temat

W ostatnich latach w Polsce nasilają się sygnały świadczące o radykalizacji młodych ludzi. Potwierdzają to badania (m.in. “Młodzież 2013” CBOS), z których wynika że rośnie liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych (38 proc.) dla których demokracja nie stanowi już nadrzędnej wartości („niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż rządy demokratyczne”), pogłębia się także radykalizacja zwolenników ideologii prawicowych. W pierwszych trzech kwartałach 2015 roku odsetek badanych deklarujących skrajne poglądy prawicowe osiągnął 37 proc.

Jak radzić sobie z kontrowersyjnymi tematami w klasie? Jak poruszać z młodymi ludźmi tematy ważne i trudne, o których nikt nie chce mówić? Jak rozmawiać efektywnie, tak aby wykorzystać w pełni  możliwości spotkania? Jak konfrontować się w istotnych sprawach nie niszcząc relacji?

W projekcie Trudny temat: weź to na warsztat opracowaliśmy i przećwiczyliśmy metody i techniki rozwiązywania konfliktów i prowadzenia rozmów na trudne tematy w środowisku szkolnym, które będą stanowiły gotowy model dla uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek, a także rodziców. Jedną z wykorzystanych metod była edukacja filmowa, na cele której wypracowaliśmy narzędzia do znalezienia na stronie projektu

           

Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Evens i jest realizowany wspólnie z CEO.