Inne

Od 2015 roku Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej współpracuje z  siecią kin Helios przy organizacji cyklu dla uczniów i nauczycieli - "Kino na Temat". Organizatorzy "Kina na Temat" chcą poprzez cykl przekonać młodych ludzi, że ambitne kino może w pasjonujący sposób opowiadać o ważnych dla nich sprawach i prowokować gorące dyskusje. 

Spotkania filmowe odbywają się raz w miesiącu we wszystkich kinach sieci Helios. Hasłem przewodnim są tematy ważne z punktu widzenia młodego odbiorcy, na przykład przemoc w środowisku rówieśników, wykluczenie społeczne, radzenie sobie ze stresem, szukanie motywacji. Każdy z nich ilustruje film, którego przekaz jest następnie pogłębiony w trakcie dyskusji w kinie oraz głosowanie nad tezą postawioną na początku spotkania.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej opracowuje materiały edukacyjne - scenariusze lekcji do wykorzystania w warunkach szkolnych. Dostęp do materiałów oferuje organizator cyklu "Kino na Temat". Kontakt

Zapraszamy na fanpage'a cyklu na serwisie Facebook. 

Partnerem programu "Kino na temat" jest Gazeta Wyborcza. Projekt objęty jest patronatem Wydziału Oświaty Miasta Opola oraz Kuratorium Oświaty w Opolu.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej współpracuje także z Next Film przy opracowywaniu materiałów do filmów wprowadzanych na polski rynek przez dystrybutora. Wśród materiałów, jakie przygotowaliśmy są scenariusze lekcji idotyczące filmów: "Sztuka kochania", "#Wszystko gra", "Habit i zbroja" i "Tarapaty". Dostęp do nich - po kliknięciu na odnośny plakat.