Inne

Od 2015 roku Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej współpracuje z  siecią kin Helios przy organizacji cyklu dla uczniów i nauczycieli - "Kino na Temat". Organizatorzy "Kina na Temat" chcą poprzez cykl przekonać młodych ludzi, że ambitne kino może w pasjonujący sposób opowiadać o ważnych dla nich sprawach i prowokować gorące dyskusje. 

Spotkania filmowe odbywają się raz w miesiącu we wszystkich kinach sieci Helios. Hasłem przewodnim są tematy ważne z punktu widzenia młodego odbiorcy, na przykład przemoc w środowisku rówieśników, wykluczenie społeczne, radzenie sobie ze stresem, szukanie motywacji. Każdy z nich ilustruje film, którego przekaz jest następnie pogłębiony w trakcie dyskusji w kinie oraz głosowanie nad tezą postawioną na początku spotkania.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej opracowuje materiały edukacyjne - scenariusze lekcji do wykorzystania w warunkach szkolnych. Dostęp do materiałów oferuje organizator cyklu "Kino na Temat". Kontakt

Zapraszamy na fanpage'a cyklu na serwisie Facebook. 

Partnerem programu "Kino na temat" jest Gazeta Wyborcza. Projekt objęty jest patronatem Wydziału Oświaty Miasta Opola oraz Kuratorium Oświaty w Opolu.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej współpracuje także z Next Film przy opracowywaniu materiałów do filmów wprowadzanych na polski rynek przez dystrybutora. Wśród materiałów, jakie przygotowaliśmy są scenariusze lekcji idotyczące filmów: "Sztuka kochania", "#Wszystko gra", "Habit i zbroja" i "Tarapaty". Dostęp do nich - po kliknięciu na odnośny plakat. 

 

 

ARCHIWALNE PROJEKTY:

Filmoteka szkolna. Akcja!

Filmoteka Szkolna. Akcja! to projekt realizowany przez CEO we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Poprzez tę współpracę przygotowujemy uczniów i nauczycieli do pracy z filmem na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Oferujemy rozmaite narzędzia edukacji filmowej: szkolenia, warsztaty, spotkania seminaryjne, materiały dydaktyczne i merytoryczne, które pomagają nauczycielom i nauczycielkom w ich pracy z Filmoteką Szkolną. Dostęp do nich można uzyskać na stronie projektu

Akcja! od samego początku, czyli od 2009 roku, jest częścią programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ideą Filmoteki Szkolnej jest wprowadzenie elementów edukacji filmowej do programów nauczania. W 2009 roku PISF opracował pakiet filmów i materiałów, które rozesłane zostały do wszystkich szkół ponadpodstawowych w Polsce. Od 2014 roku nauczyciele i uczniowie mają dostęp do ponad 100 polskich filmów poprzez stronę www.filmotekaszkolna.pl. Mogą też uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez nauczycieli i nauczycielki – Liderów i Liderki programu w Pracowniach Filmoteki Szkolnej ulokowanych w szkołach na terenie całego kraju, zajęciach Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej oraz projektach prowadzonych przez instytucje partnerskie, w tym m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

 

Projekt "Filmoteka Szkolna. Akcja!" był prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 

Trudny temat

W ostatnich latach w Polsce nasilają się sygnały świadczące o radykalizacji młodych ludzi. Potwierdzają to badania (m.in. “Młodzież 2013” CBOS), z których wynika że rośnie liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych (38 proc.) dla których demokracja nie stanowi już nadrzędnej wartości („niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż rządy demokratyczne”), pogłębia się także radykalizacja zwolenników ideologii prawicowych. W pierwszych trzech kwartałach 2015 roku odsetek badanych deklarujących skrajne poglądy prawicowe osiągnął 37 proc.

Jak radzić sobie z kontrowersyjnymi tematami w klasie? Jak poruszać z młodymi ludźmi tematy ważne i trudne, o których nikt nie chce mówić? Jak rozmawiać efektywnie, tak aby wykorzystać w pełni  możliwości spotkania? Jak konfrontować się w istotnych sprawach nie niszcząc relacji?

W projekcie Trudny temat: weź to na warsztat opracowaliśmy i przećwiczyliśmy metody i techniki rozwiązywania konfliktów i prowadzenia rozmów na trudne tematy w środowisku szkolnym, które będą stanowiły gotowy model dla uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek, a także rodziców. Jedną z wykorzystanych metod była edukacja filmowa, na cele której wypracowaliśmy narzędzia do znalezienia na stronie projektu

           

Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Evens i był realizowany wspólnie z CEO.  

 

Wkręceni w Warszawę

Projekt Wkręceni w Warszawę. Młodzi w wielokulturowym mieście pokazuje światu wielokulturową Warszawę widzianą oczami młodych ludzi. Warszawa to miasto różnorodne społecznie i kulturowo i każdy, kto w nim mieszka, może wyprawić się w podróż w głąb wielokulturowości. Projekt jest impulsem do wyruszenia w taką podróż. Od czego zacząć? Wystarczy porozmawiać z rodziną (skąd przyjechała do Warszawy?), kolegami czy koleżankami z klasy (iloma językami mówią, do jakiego kościoła chodzą?), panią pracującą w szkolnej stołówce (skąd pochodzą potrawy, które gotuje?). Warto też rozejrzeć się dookoła, bo Warszawa to wielokulturowe miejsca: kościoły, muzea, instytuty, budynki z historią, cmentarze, sztuka („Palma”), sklepy, restauracje oraz przede wszystkim ludzie: migranci, uchodźcy, turyści, osoby powracające z zagranicy, mniejszości religijne, etniczne itd. W stolicy pełno jest też wydarzeń związanych z różnymi świętami i kulturami.

Uczestnicy projektu, uczniowie z warszawskich szkół, nakręcili krótkie filmiki, w których przedstawiają siebie i swoją wielokulturową Warszawę. W tworzeniu wideo wizytówek wsparli ich nauczyciele i nauczycielki, którym zaproponowaliśmy warsztaty oraz materiały metodyczne i scenariusze pomagające podejmować w szkole temat szeroko rozumianej różnorodności.

Filmiki oraz materiały dodatkowe można znaleźć na stronie projektu

Projekt „Wkręceni w Warszawę. Młodzi w wielokulturowym mieście” współfinansowało m.st. Warszawa.

 

Śladami filmowej Warszawy

Projekt „Śladami filmowej Warszawy” Centrum Edukacji Obywatelskiej miał na celu stworzenie trasy spacerowej, która pozwoliłaby lepiej poznać historię Warszawy z punktu widzenia miłośnika kina. Do stworzenia trasy zaproszeni zostali uczniowie i uczennice czterech warszawskich szkół; Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 94, Prywatnego Gimnazjum nr 22 im. Lauder – Morasha, Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 105 oraz Prywatnego Gimnazjum nr 8 im. Astrid Lingren. W ciągu pół roku uczestnicy projektu poznawali przeszłość wybranych warszawskich kin i planów zdjęciowych, a także miejsca pamiętnych filmowych zdarzeń. Spotykali się z warszawiakami i pytali ich o filmowe wspomnienia. Doskonalili swoje umiejętności tworzenia multimediów.

Efektem tej wielomiesięcznej pracy jest mapa Śladami filmowej Warszawy

Materiały umieszczone na multimedialnej mapie zostały opracowane przez uczniów klasy I G z Prywatnego Gimnazjum nr 22 LAUDER-MORASHA w Warszawie oraz klasy I G z Prywatnego Gimnazjum nr 8 im. A. LINDGREN w Warszawie. Opiekunem uczniów w projekcie był pan Piotr Ulatowski. 

Projekt "Śladami filmowej Warszawy" współfinansowało m. st. Warszawa