Projekty realizowane przez:

A A A

O filmie i poprzez film

W dziale Kultura i Media sięgamy po film, by poszerzać horyzonty, budzić empatię, stymulować kreatywność. Prowadzimy projekty edukacji filmowej, ale też włączamy film do innych działań. Zachęcamy do korzystania z wypracowanych narzędzi! 
Strona Główna

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.