Filmoteka szkolna. Akcja!

Filmoteka Szkolna. Akcja! to projekt realizowany przez CEO we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Poprzez tę współpracę przygotowujemy uczniów i nauczycieli do pracy z filmem na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Oferujemy rozmaite narzędzia edukacji filmowej: szkolenia, warsztaty, spotkania seminaryjne, materiały dydaktyczne i merytoryczne, które pomagają nauczycielom i nauczycielkom w ich pracy z Filmoteką Szkolną. Dostęp do nich można uzyskać na stronie projektu

Akcja! od samego początku, czyli od 2009 roku, jest częścią programu Filmoteka Szkolna realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ideą Filmoteki Szkolnej jest wprowadzenie elementów edukacji filmowej do programów nauczania. W 2009 roku PISF opracował pakiet filmów i materiałów, które rozesłane zostały do wszystkich szkół ponadpodstawowych w Polsce. Od 2014 roku nauczyciele i uczniowie mają dostęp do ponad 100 polskich filmów poprzez stronę www.filmotekaszkolna.pl. Mogą też uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez nauczycieli i nauczycielki – Liderów i Liderki programu w Pracowniach Filmoteki Szkolnej ulokowanych w szkołach na terenie całego kraju, zajęciach Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej oraz projektach prowadzonych przez instytucje partnerskie, w tym m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

 

Projekt "Filmoteka Szkolna. Akcja!" jest prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.