Materiały

Filmoteka Szkolna Materiały pomocnicze cz.1

Autorami tekstów w poniższej publikacji są nauczyciele wykorzystujący filmy w swojej praktyce szkolnej, animatorzy pracujący z młodzieżą na zajęciach pozalekcyjnych, a także filmoznawcy. Wszystkich ich łączy przekonanie, że wartościowe filmy trzeba pokazywać młodzieży i z nią o nich rozmawiać.

Publikacja pt. „Filmoteka Szkolna. Materiały edukacyjne” powstała jako efekt rocznej pracy uczniów i nauczycieli z materiałem opracowanym w ramach programu Filmoteka Szkolna. Mamy nadzieję, że stanie się ona dla Państwa źródłem wiedzy i inspiracji do działań związanych z filmem w szkole. Publikacja ma na celu przede wszystkim zachęcić Państwa do wykorzystywania materiałów w czasie zajęć szkolnych. Znalazły się w niej przykłady filmowych lekcji z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii, informatyki, a także zajęć artystycznych – plastyki, muzyki czy wiedzy o kulturze. Zależało nam, aby pokazać, że film może stać się doskonałym pretekstem do rozmów na lekcjach wychowawczych, że warto wykorzystywać go w czasie zajęć pozalekcyjnych. Scenariusze lekcji zostały uzupełnione o refleksje dotyczące analizy filmu, metod pracy z materiałem audiowizualnym oraz propozycje twórczych działań uczniowskich.

Zapraszamy do lektury. Publikacja jest do pobrania w pliku PDF (poniżej).

 

Filmoteka Szkolna. Materiały edukacyjne cz. II

„Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze dla nauczycieli cz.II” - to obszerna publikacja zawierającą 22 nowe scenariusze lekcji oparte na wybitnych polskich produkcjach filmowych, takich jak np. „Kanał” Andrzeja Wajdy, „Dekalog” Krzysztofa Kieślowskiego czy „Ubu Król” Piotra Szulkina. Filmy, na podstawie których zostały opracowane zajęcia, są udostępnione on-line na stronie www.filmotekaszkolna.pl, w ramach 2. pakietu Filmoteki Szkolnej. Większość z ich dostępna jest także w sprzedaży.

Scenariusze przeznaczone są na lekcje: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, lekcje artystyczne, filozofii i etyki oraz godzinę wychowawczą. Autorami tekstów są nauczyciele-praktycy od wielu lat pracujący z filmem z młodzieżą. W publikacji znalazł się także szereg artykułów dotyczących metodyki pracy z filmem w szkole oraz dobrych praktyk i propozycji twórczych działań z młodzieżą.
 
- W jaki sposób podchodzić do filmu fabularnego, jako źródła historycznego?
- Na czym polega specyfika polskiego dokumentu i jak wykorzystać film dokumentalny na lekcji?
- Gdzie szukać własnych tropów interpretacyjnych omawiając film animowany?
- Jak rozmawiać z uczniami o filmach trudnych?

Na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo odpowiedź sięgając po naszą publikację. Zapraszamy do lektury. Publikacja jest do pobrania w pliku PDF (poniżej).

Publikacja jest udostępniana wszystkim zainteresowanym nauczycielom w czasie szkoleń i konferencji organizowanych przez CEO i lokalnych partnerów, przekazywana wszystkim szkołom zaangażowanym w projekt Filmoteka Szkolna. Akcja!
 
 
Zmontuj sobie projekt. Dobre praktyki Liderek i Liderów Filmoteki Szkolnej
 
Publikacja „Zmontuj sobie projekt”, zawiera dobre praktyki Liderek i Liderów Filmoteki Szkolnej, którzy od lat testują różne działania z zakresu edukacji filmowej w swoim środowisku szkolnym. Na stronach naszej publikacji 17 nauczycielek i nauczycieli z całej Polski, pracujących na co dzień w bardzo różnych warunkach (w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w mniejszych i większych miejscowościach), dzieli się swoimi refleksjami, m.in. o ciekawych sposobach na szkolny klub filmowy, o organizacji konkursów filmowych, warsztatów z kamerą, miejskich gier filmowych czy też o prowadzeniu debat inspirowanych filmem.
 
Poniżej znajdą Państwo publikację w wersji elektronicznej. Wersję drukowaną otrzymują szkoły zgłoszone do programu Filmoteka Szkolna. Akcja!, a także wszyscy uczestnicy naszych wydarzeń. 
 
Trudny temat. Weź to na warsztat - publikacja wkrótce
 
Wkręceni w wielokulturowość - publikacja będąca zwieńczeniem projektu "Wkręceni w Warszawę". W publikacji scenariusze lekcji - dla szkoły podstawowej i gimnazum, dobre praktyki, uwagi metodyczne, karty pracy i wiele innych.