4 czerwca 2019 roku aż siedemdziesięcioro siedmioro uczniów  zagrało w IV Filmowej Grze Terenowej. Tegoroczne hasło "O potędze życia" było związane z dokumentem Marcela Łozińskiego "Wszystko może się przytrafić" oraz filmem akcji "Władcy przygód. Stąd do Oblivio".

W filmowych potyczkach grywalizowały grupy uczniów klas czwartych i piątych, a stanowiska przygotowali uczniowie klas piątych, uczestnicy warsztatów filmowych, które odbyły się zaledwie kilka dni temu w naszej Szkole.

Zgodnie z harmonogramem, spotkaliśmy się wszyscy już o godzinie 9:00 i zapoznaliśmy uczestników/uczestniczki FGM z jej celem, założeniami oraz przebiegiem. Wszyscy obejrzeliśmy też dokument  Marcela Łozińskiego, a po emisji filmu przeprowadziliśmy krótki konkurs związany z przesłaniem filmu- najbardziej wnikliwi widzowie otrzymali nagrody pocieszenia.

Po części wprowadzającej nastąpił najbardziej wyczekiwany moment gry - grywalizacja drużynowa w terenie. Uczestnicy, po wylosowaniu drużyn, wyruszyli w trasę, na której wykonywali zadania na następujących przygotowanych przez organizatorów stanowiskach:

I. Stanowisko "Siatka" wymagało wykazania się umiejętnością gry w piłkę siatkową.

II. Stanowisko "Franek" sprawdzało logiczne myślenie oraz sztukę przekonywania- gracze odszukiwali telefon, wykręcali na nim numer - kod i przy pomocy słów: oko, rower, dom przekonywali do pomocy zaginionym bohaterom.

III. Na stanowisku "Kod Oblivio" w Muzeum Ziemi Bargłowskiej uczestnicy gry w określonym czasie układali krzyżówkę z hasłem "Oblivio", a po otrzymaniu rekwizytu odczytywali jego przeznaczenie.

IV. "Kod Oblivio" to nazwa kolejnego stanowiska, na którym drużyny zmagały się nie tylko ze skokami w ekologicznym worku, ale rozszyfrowywali kod do komputera, dzięki któremu mogli odszukać swoje następne stanowisko.

V. "Muzyka" - tu drużyny wykazywały się znajomością nut, co pozwoliło im odszukać trasę do następnego stanowiska.

VI. "Piosenka Ediego" - drużyny pokonywały tor przeszkód z małymi piłeczkami na talerzu oraz odszukiwały ukryte w książce hasło będące nazwą ulubionej muzyki Ediego.

VII. "Niezwykłe pojazdy" to nazwa ostatniego stanowiska w Gminnej Bibliotece, gdzie gracze wykazywali się wiedzą dotyczącą produkcji filmu oraz umiejętnościami związanymi z motoryzacją.

Po odszukaniu wszystkich stanowisk i wykonaniu zadań klasy spotkały się ponownie w sali gimnastycznej. Zarówno organizatorzy jak też grywalizujące drużyny wymieniły się spostrzeżeniami: Co udało się najlepiej? Czego się nauczyli podczas dzisiejszej gry? Co należałoby zmienić?

Jaka była konkluzja z FGM? "Stajemy się: kreatywni, odpowiedzialni za siebie i innych oraz potrafimy współpracować w zespole."