Trwają działania w ramach programu "Klimat na różnorodność. Młodzieżowe projekty społeczno-filmowe". Cztery grupy uczniowskie z warszawskich szkół przygotowują krótkometrażowe dokumenty o różnorodności i zmianie klimatu. Uczestnicy korzystają ze wsparcia mentorów i mentorek oraz uczestniczą w warsztatach, które wzbogacają ich wiedzę o podejmowanych tematach i pozwalają doskonalić się w kręceniu filmów.

Jeszcze wiosną odbyły się warsztaty dotyczące pisania scenariuszy, a także spotkania wprowadzające o różnorodności i zmianie klimatu. Wyposażeni w podstawową wiedzę uczniowie i uczennice przystąpili do opracowywania koncepcji swoich filmów. Od razu korzystali ze wsparcia mentorów - ekspertów merytorycznych i filmowców-praktyków. Po wakacjach wszystkie grupy miały już wyklarowane pomysły na krótkometrażowe dokumenty. Powstaną filmy o różnym rozumieniu pojęcia różnorodności, doświadczeniu migracyjnym kolegów i koleżanek ze szkoły, samochodach elektrycznych oraz wpływie wegetarianizmu na poprawę jakości środowiska naturalnego.

Scenariusze uczestnicy dopracowywali wraz z mentorkami i mentorami merytorycznymi. Równolegle wzięli udział w warsztatach o zdjęciach w filmie i montażu. W listopadzie przystąpią do częstszych spotkań z mentorami filmowymi, którzy wesprą ich w realizacji zdjęć. Niektóre grupy zamierzają wpleść w filmy sceny animowane. Specjalnie dla nich zostały zorganizowane dodatkowe spotkania o domowej realizacji animacji poklatkowych.

Program zakończą grudniowe pokazy wykonanych filmów.