Do 31 stycznia czekamy na Wasze osobiste wypowiedzi - recenzje i etiudy filmowe - na temat filmów, które znajdują się w pakiecie Filmoteka Szkolna. Zachęcamy do niczym nieograniczonych twórczych działań. Najważniejszy jest pomysł i zaangażowanie! Specjalne nagrody zostaną przyznane dla najlepszych prac uczniów/uczennic szkół GIMNAZJALNYCH/PODSTAWOWYCH (od klasy VI).

Nadsyłając swoje prace zwróćcie uwagę na prawa autorskie do nadsyłanych prac. Pamiętajcie by wykorzystując np. podkład muzyczny w swoich etiudach zadbać o uzyskanie praw na wykorzystanie utworu i koniecznie podać w napisać końcowych, skąd pochodzi utwór. Wszelkie plagiaty zabronione. Skorzystajcie z przygotowanych materiałów dodatkowych.

 

Konkurs na recenzję filmową filmu z pakietu Filmoteka Szkolna

Adresaci:
Młodzież ze szkół podstawowych (od klasy VI), z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Opis zadania: 
Zadanie polega na przygotowaniu krótkiej, max. 1 stronicowej  (ok. 2500 znaków bez spacji) recenzji wybranego filmu z pakietu Filmoteka Szkolna.

Szukamy recenzji, które ukażą problemy poruszane w filmach z perspektywy nastoletniego człowieka. Zachęcamy do unikania sztampy, pisania od siebie. Liczyć się będzie oryginalność, pomysłowość, ciekawy punkt widzenia i dobry styl. 

Pracę konkursową należy przesłać na adres e-mailkarolina.giedrys@ceo.org.pl

Do każdej przesłanej pracy uczestnicy muszą dołączyć podpisane oświadczenie dotyczące praw autorskich i przesłać je na podany poniżej adres (plik do pobrania poniżej).

Nagrody:
Laureatom zostaną przyznane dwie nagrody: NAGRODA INTERNAUTÓW i NAGRODA FILMOTEKI SZKOLNEJ. AKCJA! (pakiety filmów kanonu filmów polskich, książki, dyplomy)

Najlepsza recenzja zostanie opublikowana na stronie internetowej programu.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie www.filmotekaszkolna.pl/akcja

Zgłoszenia:
Aby zgłosić swój udział w konkursie należy wypełnić do 31 stycznia 2018 r. ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA.

TERMINARZ KONKURSU:

- do 31.01 przesyłanie zgłoszeń
- od 12.02 wybór 10 recenzji, które przejdą do głosowania wśród internautów i finałowych obradów jury
- od 12.02 do 25.02 głosowanie internautów
- ogłoszenie wyników 1 marca 
 

Organizatorzy: Centrum Edukacji Obywatelskiej i Filmoteka Narodowa

Regulamin IX edycji konkursu na recenzję filmową "Nakręć się"

Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich 

 

Konkurs na 5-minutową etiudę filmową

Adresaci:

Młodzież ze szkół podstawowych (od klasy VI), z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Opis zadania: 
Zadanie polega na przygotowaniu krótkiej, max. 5 minutowej etiudy filmowej inspirowanej treścią, bądź formą filmów z pakietu Filmoteka Szkolna. W swojej pracy można wykorzystać różne gatunki i środki filmowe np.: dokument, reportaż, fabułę, animację… Ważne, aby forma była ciekawa, a temat bliski autorom.

Termin:

Na prace konkursowe czekamy do 31 stycznia 2018 roku.

Nagrody:
Laureatom zostaną przyznane dwie nagrody (programy do montażu, sprzęt filmowy, książki, dyplomy):  NAGRODA INTERNAUTÓW i NAGRODA FILMOTEKI SZKOLNEJ. AKCJA!

Zgłoszenia:
Aby zgłosić swój udział w konkursie należy wypełnić do 31 stycznia 2018 roku ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Pracę konkursową należy przesłać:

  • na płycie DVD w formacie AVI, MPEG, WMV
  • filmy należy zamieścić w internecie np. na jednym z darmowych portali filmowych YOUTUBE.

na adres:
Centrum Edukacji Obywatelskiej;
ul. Noakowskiego 10/ 1
00 – 666 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs filmowy”

Każda praca zgłoszona do konkursu musi być następująco opisana:

  • tytuł pracy
  • imię i nazwisko autora/ów
  • link, pod którym dostępny jest film,
  • adres korespondencyjny autora/ów (ulica i nr, kod i miejscowość)
  • nazwa i adres szkoły
  • telefon kontaktowy,
  • e-mail autora.

Do każdej przesłanej pracy uczestnicy muszą dołączyć podpisane oświadczenie dotyczące praw autorskich (plik do pobrania poniżej). Szczegółowy regulamin konkursu poniżej.

UWAGA - nowy terminarz konkursu:

- do 31.01 przesyłanie zgłoszeń
- do 12.02 wybór 10 filmów, które przejdą do głosowania wśród internautów i finałowych obradów jury
- od 12.02 do 25.02 głosowanie internautów
- ogłoszenie wyników 1 marca 
 
Organizatorzy: Centrum Edukacji Obywatelskiej i Filmoteka Narodowa

Regulamin IX edycji konkursu na etiudę filmową "Nakręć się"

Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich