Otwieramy rekrutację na płatne rezydencje filmowe w szkołach. Współpraca, do której zapraszamy, polega na realizacji warsztatów z młodzieżą, których finalnym efektem będzie film podsumowujący udział zespołu szkolnego w programie „Shortcut - małe historie, wielkie sprawy". 

 

Czym jest program „Shortcut - małe historie, wielkie sprawy”?  

„Shortcut - małe historie, wielkie sprawy" to program nowoczesnej edukacji filmowej oparty na europejskich filmach krótkometrażowych. Program realizują cztery organizacje: People in Need z Czech, The Nerve z Irlandii Północnej, Os Filhos de Lumière z Portugalii, oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej, które pełni rolę lidera. Program realizowany jest w ramach programu Unii Europejskiej, „Kreatywna Europa MEDIA”.

Program polega na opracowaniu i przestowaniu narzędzi filmowych do realizacji zajęć edukacji filmowej w szkole. Będą nimi katalog europejskich filmów krótkometrażowych oraz pakiet nowoczesnych materiałów pomocniczych. Narzędzia te na początku roku szkolnego 2019/20 zostaną udostępnione na platformie vod wszystkim zainteresowanym  szkołom i nauczycielom. Filmy zostały dobrane według klucza tematycznego stworzonego z myślą o kompetencjach, których dzisiejsza młodzież może najbardziej potrzebować wobec wyzwań współczesnej Europy. Materiały pomocnicze będą zwierały komponenty edukacji o filmie i edukacji poprzez film.

Integralną częścią programu jest pilotaż opracowanych narzędzi w szkole, który przybierze formę rezydencji filmowych. 

 

Na czym polegają rezydencje filmowe do realizacji w ramach programu "Shortcut - małe historie, wielkie sprawy"?

Zaplanowane przez nas rezydencje są formą wzajemnego uczenia się poprzez wymianę wiedzy, refleksji i doświadczeń, oraz realizację praktycznego zadania. Będzie nim wspólne filmowe przedsięwzięcie, podsumowujące całoroczną pracę zespołu szkolnego z pakietem narzędzi Shortcut i będące odpowiedzią uczniów i uczennic na filmy zaprezentowane w pakiecie i ich osobistą wypowiedzią na zaproponowane przez nas tematy. 

Do zadań fimowców/filmowczyń należeć będą: 

- przeprowadzenie trzech jednodniowych warsztatów z młodzieżą w szkołach (realizacja listopad - luty/terminy do ustalenia ze szkołą), przygotowujących ją do realizacji własnego projektu filmowego. 

- przeprowadzenie jednego pięciodniowego warsztatu (realizacja marzec - maj/termin do ustalenia ze szkołą), poświęconego realizacji projektu filmowego przez młodzież. 

- wsparcie zespołu szkolnego w procesie formułowania swojej wypowiedzi i zdobywania praktycznej wiedzy na temat twórczości jako formy zabierania głosu i aktywności

 

Co oferujemy?

- szkolenie dla uczestników wszystkich ogólnopolskich rezydencji, które odbędzie się w Warszawie (termin: koniec września - początek października)

- wynagrodzenie

- opiekę ze strony CEO, jak nauczycieli w szkole

- udział w ambitnym, europejskim programie edukacji filmowej, którego finałem będzie międzynarodowe spotkanie wszystkich eduropejskich uczestników programu w Warszawie (termin: czerwiec 2020)

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie CV oraz krótkiej filmowej wypowiedzi będącej odpowiedzią na pytanie: "Dlaczego chcę wziąć udział w rezydencjach filmowych Shortcut?" z wykorzystaniem poniższego formularza - link