Zapraszamy do programu "Szkoła Twórczych Praktyk", w którym eksplorujemy potencjał edukacyjny działań twórczych. Edukacja kulturowa zaczyna się od badania codziennych doświadczeń i wzmacniania spontanicznej twórczości młodych. Zachęcamy do działań, które pozwolą uczniom i uczennicom bardziej świadomie użytkować i współtworzyć kulturę będącą unikalnym dla danej społeczności sposobem adaptacji do rzeczywistości. Oferujemy pracę z dziełami kultury i realizację twórczych wyzwań. Będą one dla Państwa podopiecznych drogą do lepszego zrozumienia zasad rządzących ludzkim zachowaniem i głębszych relacji ze swoim otoczeniem. Wzmocnią ich poczucie sprawczości i samodzielności. 

Stawiamy na elastyczne, niesztampowe narzędzia i metodologię, które wpisują się w program szkoły, ale i wychodzą poza jego ramy - jest to przede wszystkim film oraz działania z kamerą. Dzięki tym nowoczesnym, atrakcyjnym rozwiązaniom wzbogacą Państwo codzienną praktykę, oferując uczniom i uczennicom dodatkowe możliwości rozwoju kompetencji świadomego użytkownika/użytkowniczki, twórcy/twórczyni kultury. 

 

Zastanawiają się Państwo nad włączeniem dzieł kultury i refleksji nad nią do swoich zajęć? Szukają Państwo zasobów do tego typu pracy?  

Zapraszamy do naszego Programu, w którym znaleźć można:

Materiały na lekcje przedmiotowe i na zajęcia wychowawcze
Co oferujemy?
 • platformę z 30 filmami krótkometrażowymi na tematy wpisujące się w podstawę programową szkoły podstawowej i średniej. Filmowe narzędzia do pracy na zajęciach wychowawczych i takich przedmiotach jak język polski, historia, etyka, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne,

 • ramę tematów (Shortcut - wyzwania współczesnej Europy; dla klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych) lub kompetencji (Dobre łącza - kompetencje społeczno-emocjonalne SEL; dla klas I-VI szkoły podstawowej) ułatwiającą dobór filmu na lekcję,

 • pakiet materiałów pomocniczych do bazowych i bardziej zaawansowanych ćwiczeń i zadań,

 • kompleksowe wsparcie pracy z uczniami - nieodpłatne warsztaty dla grup szkolnych, program motywacyjny w postaci konkursów z nagrodami i ogólnopolskich wydarzeń z rówieśnikami (uroczyste podsumowanie roku, dni specjalne, kreatywne wirtualne wyzwania),

 • kompleksowe wsparcie metodologiczne - webinaria wprowadzające do pracy, materiały pomocnicze.

Czego oczekujemy?
 • udziału w webinarium wprowadzającym do roku szkolnego

 • w przypadku pracy z filmami z pakietu Dobre łącza - udziału w webinarium wprowadzającym do metodologii pracy nad kompetencjami SEL z wykorzystaniem filmów krótkometrażowych

 • przesyłania relacji z prowadzonych zajęć

 

Czy to jest oferta w sam raz na Państwa potrzeby? Świetnie, zapraszamy do rejestracji już dzisiaj  - LINK do rejestracji

Szukają Państwo bardziej rozszerzonej opcji? Wobec tego zapraszamy do:

Realizacji projektu społeczno-filmowego na bazie materiałów opublikowanych na platformie
Co dodatkowo oferujemy?
 • możliwość realizacji projektu, w którym film stanie się wprowadzeniem do działań społecznych i aktywizujących,

 • dwie ścieżki projektowe w ramach wybranej ramy tematów: ścieżkę “Moja wspólnota, moje miejsce” poświęconej wspólnotowości i najbliższemu otoczeniu (klasy VII-VIII i szkoły ponadpodstawowe) i ścieżkę “Dobre łącza”, poświęconej bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w internecie (kl. I-VI szkół podstawowych);

 • dodatkowe materiały do realizacji projektu, tj ramę zadań społeczno-filmowych wprowadzających do tematu - ścieżka “Moja wspólnota, moje miejsce”

 • wsparcie finansowe dla 15 wybranych szkół - ścieżka “Dobre łącza”

 • wsparcie metodologiczne - webinaria wprowadzające do pracy projektowej z filmem, konsultacje eksperckie warsztaty i mentoring dla ekip uczniowskich      

Czego dodatkowo oczekujemy?
 • udziału w webinarium poświęconym realizacji projektu z wykorzystaniem filmu

 • dbałości o efekt końcowy realizowanego projektu

 

Jeśli to jest właśnie ta oferta, której Państwo poszukiwali, zachęcamy do rejestracji, choćby i dziś - LINK

Szukają Państwo czegoś więcej dla siebie? Pomyśleliśmy i o tym! Rejestrując się w naszym programie zyskać można:

Dodatkowe możliwości rozwoju zawodowego
Co oferujemy?
 • serię warsztatów na temat wykorzystania filmu w szkole, w tym do edukacji społecznej, wychowawczej i obywatelskiej

 • wirtualny klub filmowy dla nauczycieli i nauczycielek z całej Polski - 6 premier filmowych w ciągu roku szkolnego

 • webinaria dotyczące kompetencji SEL i włączania filmu do pracy nad tymi kompetencjami

 • możliwość spotkania nauczycieli i nauczycielek z całej Polski, wymianę doświadczeń i inspiracji

Czego oczekujemy?
 • zaangażowania, aktywności i współpracy, tak by nasze narzędzia stawały się coraz lepsze i coraz trafniej odpowiadały na szkolne potrzeby
 
 
Serdecznie zapraszamy!