Celem projektu jest wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci w Internecie poprzez rozwijanie ich kompetencji społeczno-emocjonalnych (SEL) takich jak: samoświadomość, samokontrola, świadomość społeczna, zdolności interpersonalne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji.

W ramach projektu przygotowujemy narzędzia edukacyjne oparte na metodzie psychoedukacji poprzez film. W ich skład wejdą filmy krótkometrażowe wraz ze scenariuszami zajęć dla dzieci w wieku 7-12 lat, odnoszące się do kompetencji społeczno-emocjonalnych. Dobieramy też filmy dla rodziców, które będą wskazywać sposoby wspierania dzieci w rozwoju kompetencji SEL oraz inspirować do samorozwoju. 

Na lata 2021-2022 planujemy organizację szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek, warsztatów i spotkań eksperckich w szkołach, a także webinariów. Będziemy także publikować materiały audiowizualne (m.in. nagrania eksperckie, infografiki) o tej tematyce, wspierające pracę z nią i przybliżające wypracowane narzędzia edukacyjne. Chcemy objąć projektem 100 nauczycielek i nauczycieli, pracujących z 2400 dziećmi i 750 rodzicami w 80 szkołach.

Projekt jest prowadzony dzięki wsparciu Google.org Impact Challenge: Bezpieczeństwo w sieci.