Jeśli widzieliście film Marty Karwowskiej "Tarapaty" o perypetiach Julki, Olka i psa Pulpeta, to wiecie, że prawdziwe przygody czasem same nas znajdują. Tak jest i tym razem - zapraszamy Was do wzięcia udziału we wspaniałej zabawie i rywalizacji, którą na dodatek nagradzamy. 26 października 2017 roku, o godzinie 10.00 wystartuje wirtualny Quiz Wiedzy o Filmie "Tarapaty", czyli godzinne spotkanie w sieci wokół zagadek i zadań dotyczących filmu. Quiz odbędzie się na stronie www.festiwal.ceo.org.pl oraz na stronie wydarzenia na portalu facebook

Jak wziąć udział w quizie? 

W quizie startują 3-osobowe ekipy, które wcześniej się na niego zarejestrują przy pomocy formularza zgłoszeniowego

Na czym polega quiz? 

W trakcie quizu rozwiązywać będziecie zadania związane z fabułą filmu "Tarapaty" oraz z kontekstem społecznym, historycznym i kulturowym filmu. Zaplanowaliśmy specjalne zadanie plastyczne, a także 3 inne zadania, w których sprawdzimy Waszą spostrzegawczość, wiedzę o filmie i kreatywność. W dniu quizu znajdziecie je na stronie www.festiwal.ceo.org.pl.

Zasady uczestnictwa

1. Udział w quizie wymaga REJESTRACJI z wykorzystaniem następującego formularza zgłoszeniowego.
2. W quizie biorą udział jedynie zarejestrowane ekipy uczniowskie (wiek uczestników 7 - 12 lat). 
3. Zadania do quizu publikowane będą na stronie 
www.festiwal.ceo.org.pl O podanej godzinie na wyżej podanej pojawiać będą się kolejne zadania.
4. Zadań będzie trzy + jedno plastyczne, które będzie trwało do godz. 13.00.
5. Zadania są przypisane do dwóch oddzielnych grup wiekowych: 7-9 lat oraz 10-12 lat. Zadanie plastyczne jest wspólne dla obydwu grup wiekowych. 
6. Uczniowie rozwiązują zadania w grupach (maks. 3-osobowych)
7. Każde zadanie będzie miało swoich zwycięzców. Sposób wyboru zwycięzców jest opisany przy każdym z zadań oraz w regulaminie quizu. Czasem wyboru dokonuje jury i publiczność, czasem wygrywa pierwsza nadesłana prawidłowa odpowiedź. Zwycięzcy poszczególnych zadań i zadania plastycznego otrzymują nagrody w postaci książek i gier edukacyjnych.
8. Zwycięzcami całego quizu zostaje grupa, która otrzymała największą liczbę punktów z całości zadań. Nagrodą główną quizu jest wizyta na planie filmowym w Warszawie dla ekipy wraz z opiekunem. 
9. Najlepszej grupie z drugiej kategorii wiekowej przyznana zostanie druga nagroda, czyli warsztaty z reżyserką filmu.

Zapraszamy, a wraz z nami główni odtwórcy: Hanna Hryniewicka i Jakub Janota-Bzowski

Zwiastun filmu: