Jesteś nauczycielem, wychowawcą, bibliotekarzem lub animatorem? Pracujesz już z filmem na swoich zajęciach lub planujesz zacząć wykorzystywać jego potencjał? Film to świetny wstęp do angażujących zajęć wychowawczych. Nasz kurs sprawi, że staną się one również atrakcyjne i skuteczne. 

 

Zgłoś się! Link do formularza zgłoszeniowego - tutaj.

 

 

 

Biorąc udział w szkoleniu internetowym „Film a wychowanie”: 

 1. Poznajesz nowatorskie metody pracy z filmem w szerszym kontekście: zadań wychowawczych, eksperymentów i innowacji pedagogicznych, praktycznych kompetencji potrzebnych do realizacji projektów.
 2. Możesz od razu wykorzystać nowe rozwiązania w praktyce szkolnej.
 3. Otrzymujesz motywującą opiekę mentora - eksperta w danej dziedzinie.
 4. Na bieżąco dzielisz się doświadczeniami i sprawdzonymi praktykami z pozostałymi uczestnikami oraz mentorami .
 5. Poznajesz najlepsze praktyki edukacji filmowej w Polsce.
 6. Sam/-a wybierasz, kiedy i jak pracować oraz z których materiałów i zadań korzystać.

 

5 zasad kursu

 1. Kurs prowadzony jest za pośrednictwem platformy internetowej. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny login i hasło dostępu.
 2. Kurs składa się z modułów. Uczestnicy mają średnio 3 tygodnie na zapoznanie się z treściami prezentowanymi w danym szkoleniu oraz wykonanie proponowanych zadań. Z platformy mogą korzystać w dowolnym czasie i miejscu.
 3. Materiał merytoryczny opracowany jest w formie prezentacji z załączonymi materiałami: tekstami, filmami, ćwiczeniami.
 4. Uczestnicy wypróbowują w praktyce nowe umiejętności i wiedzę, a wnioski umieszczają w sprawozdaniu publikowanym na platformie internetowej pod koniec trwania danego szkolenia.
 5. Każdy uczestnik ma kontakt ze swoim mentorem, który komentuje jego sprawozdania. Komentarz ma formę końcowego webinarium, w trakcie którego mentor omawia zgłoszone projekty. Przewidziane są także inne sposoby interakcji (forum, rozmowa z mentorem).

 

Harmonogram kursu

 

Szkolenie internetowe dla nauczycieli

„Film a wychowanie” z cyklu „Edukacja filmowa – nowe wyzwania”

Link do formularza zgłoszeniowego - tutaj

Termin: 22.10.2018 – 02.12.2018 (6 tygodni)

 

MODUŁ

TERMIN

CZAS TRWANIA

MODUŁ I

Poznajmy się

22 października - 28 października

1 tydzień

MODUŁ II

Filmowe lekcje wychowawcze

29 października - 25 listopada

4 tygodnie 

MODUŁ III

Podsumowanie

25 listopada – 2 grudnia

1 tydzień

Webinarium

po 2 grudnia

 

 

Udział w szkoleniu jest częściowo odpłatny - opłata za cały 6-tygodniowy kurs wynosi 80 zł*.

 

Płatności za udział nauczyciela w szkoleniu może dokonać szkoła - prosimy o zaznaczenie przy zgłoszeniu, na kogo wystawić fakturę.

*Koszt, przy założeniu sfinansowania usługi ze środków publicznych zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) oraz rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku. W przeciwnym przypadku do kosztu należy doliczyć VAT w wysokości 23%.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu Filmoteka Szkolna. Akcja! we współpracy z Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.