Klimat na różnorodność - harmonogram wydarzeń

maj – czerwiec

 • Wyłonienie dwóch szkół, które wezmą udział w projekcie.
 • Zapoznanie się materiałami dostępnymi w projekcie i platformą filmową Shortcut.
 • Warsztaty dla uczniów i uczennic na temat:
 • działań społecznych przy wykorzystaniu narzędzi artystycznych i kulturowych,
 • pisania scenariusza,
 • różnorodności kulturowej lub świadomości ekologicznej (zależnie od wybranej ścieżki).
 • Spotkanie z uczestnikami projektu Moja wspólnota, moje miejsce, w trakcie którego młodzież opowie o swoich doświadczeniach w realizacji projektu filmowego.
 • Warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek na temat:
 • realizacji projektu filmowego na tematy społeczne w szkole,
 • różnorodności kulturowej i edukacji antydyskryminacyjnej,
 • edukacji ekologicznej.
 • Spotkania robocze grup z mentorami.

wrzesień – listopad

 • Warsztaty dla uczniów i uczennic na temat:
 • technik operatorskich,
 • montażu filmowego,
 • prezentacji efektów projektu w celu wywołania zmiany społecznej.
 • Warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek na temat:
 • kultury i sztuki w szkole – jak z nimi pracować i po co włączać w tok edukacji,
 • realizowania projektów społecznie zaangażowanych z wykorzystaniem sztuki,
 • zawiązywania partnerstw do projektów społeczno-artystycznych w szkole,
 • działań, które przygotowują uczniów i uczennice, do realizacji projektu społeczno-artystycznego.
 • Realizacja filmów uczniowskich przy wsparciu mentorów.

grudzień

 • Prezentacja zrealizowanych filmów wraz z działaniami nagłaśniającymi ujęte w nich problemy.