Czy wszyscy wiedzą, że Filmoteka Szkolna. Akcja!, która powstała jako oferta dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, teraz wspiera również realizację zajęć edukacji filmowej dla młodszych uczniów?

Z myślą o szkołach podstawowych powstał "Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych", który zawiera: 

• informacje o zasadach projektu Filmoteka Szkolna. Akcja! i działaniach planowanych w projekcie na cały rok szkolny;
• informacje o dostępie do pakietu Filmoteka Szkolna oraz innych inicjatywach realizowanych w ramach programu Filmoteka Szkolna;
• analizę podstawy programowej szkoły podstawowej z punktu widzenia edukacji filmowej;
• zbiór linków do wolnych zasobów, które ułatwią włączanie filmu w szkolne działania: materiałów audiowizualnych oraz materiałów pomocniczych gotowych do wykorzystania w warunkach szkolnych.

Pobierajcie i działajcie z filmem, jako środkiem nowoczesnej i angażującej edukacji w szkole.

Załaczone Dokumenty: