Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczęło rekrutację na kurs internetowy "Rozmawiajmy o uchodźcach". 
 
Program dedykowany jest nauczycielom i nauczycielkom przedmiotowym, wychowawcom i pedagogom szkolnym zainteresowanym inicjowaniem w swojej szkole rzetelnej i otwartej dyskusji na temat obecności uchodźców w Europie i Polsce. Kurs polecamy tym osobom, które chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć o tematyce uchodźczej. 
 
Dzięki udziałowi w Kursie internetowym oraz obowiązkowym  szkoleniu stacjonarnym uczestnicy i uczestniczki:
  • otrzymają pakiet scenariuszy lekcji z serii "Rozmawiajmy o uchodźcach" opracowanych przez CEO i będą mieli/miały możliwość zapoznać się z nimi i przetestować je na swoich zajęciach przy zdalnym wsparciu mentorów i mentorek, w tym publikacje “Rozmawiajmy o uchodźcach. Migracje i wielokulturowość” oraz “Rozmawiajmy o uchodźcach. Globalnie-lokalnie o migracjach”;

  • otrzymają dla swoich uczniów i uczennic publikację „Klub dobrej rozmowy. Przewodnik dla młodzieży”, wspierającą młodzież w zakładaniu i realizowaniu w szkole Klubu dobrej rozmowy;

  • otrzymają pakiet materiałów metodycznych i merytorycznych, które pomogą w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć dotyczących tematyki uchodźczej w atmosferze wzajemnego szacunku;

  • pogłębią wiedzę dotyczącą tematyki uchodźczej oraz zdobędą podstawowe informacje na temat globalnych migracji (m.in. odnośnie sytuacji w Syrii, innych krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz Wschodniej) w kontekście funkcjonowania współczesnego zglobalizowanego świata i globalnych współzależności. 

Więcej informacji na temat kursu internetowego "Rozmawiajmy o uchodźcach" pod TYM adresem. 
 
Rekrutacja trwa do 8 września 2017 r. Zapraszamy!
 

Formularz rekrutacyjny znajduje się TUTAJ.