Uwaga! Uwaga! Szukamy współpracowników i współpracowniczek do naszego projektu Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece. 

Kogo nam brakuje?

Po pierwsze - osoby do napisania przewodnika dla osób pracujących metodą warsztatową. Termin nadsyłanie ofert:  14 V 2020, godzina: 23:59 

formularz 

Po drugie - osoby/ osób do poprowadzenia warsztatów animacyjnych ( w trybie on-line) w jednym z obszarów: 

a) czytelnictwo i twórczy proces pisarski; 
b) edukacja filmowa;  
c) organizacja wystaw, tworzenie ekspozycji; 
d) zaangażowanie społeczne, praca z mniejszościami.  
 
Termin nadsyłanie ofert:  10 V 2020, godzina: 23:59
 

Po trzecie:  przeprowadzenie warsztatów eksperckich z zakresu wykorzystania kompetencji cyfrowych w pracy w bibliotece (warsztaty w trybie on-line)

Termin nadsyłanie ofert:  14 V 2020, godzina: 23:59

formularz