UWAGA! ZE WZGLĘDU NA WYCZERPANIE LIMITU MIEJSC REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

Jeśli:

  • wśród Twoich uczniów i uczennic są pasjonaci kina,
  • szukasz projektu, w którym pogłębią różnorodne kompetencje i rozwiną się twórczo,
  • chcesz promować wśród młodzieży postawy otwartości i sprawczości w kwestii lokalnej ochrony klimatu,
  • potrzebujesz merytorycznego wsparcia przy tworzeniu i realizowaniu projektów społecznych i kulturalnych w szkole,
  • szukasz sposobów na atrakcyjne włączenie w tok edukacji wiedzy o współczesnych problemach,

to zapraszamy do udziału w projekcie „Klimat na różnorodność. Młodzieżowe projekty społeczno-filmowe”.

W jego trakcie uczniowie i uczennice zrealizują film w ramach jednej z dwóch ścieżek:

ŚCIEŻKA 1. Różnorodność w moim otoczeniu.
ŚCIEŻKA 2. Zmiana klimatu w kontekście lokalnym.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Zapraszamy dwie warszawskie szkoły. W każdej z nich należy wyłonić dwa pięcioosobowe zespoły uczniowskie – ekipy filmowe pod opieką nauczycieli. 

Jeden z nich zajmie się tematami związanymi z różnorodnością, tolerancją i wielokulturowością, a drugi - lokalnym kontekstem globalnego zjawiska zmiany klimatu i troski o naszą planetę.

Grupą docelową projektu są uczniowie i uczennice klas VI-VII szkoły podstawowej.

Jakie są ramy czasowe projektu?

Projekt rozpocznie się w maju i potrwa do końca 2021 roku. Grupa zgłoszona w tym semestrze jest zobowiązana do kontynuowania pracy w kolejnym roku szkolnym.

Wszystkie działania przewidziane w okresie maj-czerwiec 2021 będą miały formę online. Wydarzenia jesienią tego roku odbędą się stacjonarnie lub online.

Ramowy harmonogram projektu dostępny jest na stronie: https://filmowe.ceo.org.pl/klimat-na-roznorodnosc-harmonogram-wydarzen.

Jakie działania są przewidziane w projekcie?

W ramach projektu uczniowie i uczennice wezmą udział w warsztatach z zakresu rzemiosła filmowego:

  • scenariuszowych,
  • operatorskich,
  • montażowych.

Dowiedzą się, w jaki sposób zaprezentować efekty swojej pracy, aby stały się one zachętą do zmiany społecznej. Ponadto wezmą udział w warsztatach dotyczących zagadnień z wybranej ścieżki – zmiany klimatu jako globalnego zjawiska wpływającego na nasze życie lub otwartości na różnorodność w swoim otoczeniu. 

Przez cały czas trwania projektu otrzymają wsparcie mentorów/mentorek – profesjonalnego filmowca/filmowczyni oraz osoby opiekującej się daną ścieżką tematyczną.

W efekcie powstaną dwa filmy o ważnych, aktualnych sprawach z perspektywy młodzieży. Posłużą one nie tylko grupie realizującej film, lecz staną się zachętą do podjęcia działań społecznych przez ich rówieśników.

Dla nauczycieli i nauczycielek oferujemy spotkania, które pomogą wprowadzić edukację kulturową w codzienność lekcji szkolnych: pokażą, jak przeprowadzić projekt społeczno-artystyczny, jakimi metodami pracować przy takich projektach z młodzieżą, gdzie szukać wsparcia przy inicjatywach społeczno-artystycznych w szkole. Odbędą się również spotkania odnośnie obu ścieżek problemowych - dotyczące różnorodności i zmiany klimatu.

Nauczyciele i nauczycielki uczestniczący w projekcie otrzymają dostęp do platformy filmowej Shortcut, w której znajdą filmy krótkometrażowe wraz z materiałami dydaktycznymi do wykorzystania na lekcjach, a także pomoce dydaktyczne do prowadzenia edukacji o klimacie i antydyskryminacyjnej.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz rejestracyjny: 
 https://rejestracja.ceo.org.pl/content/klimat-na-roznorodnosc-rejestracja-do-programu.

UWAGA! Do projektu możemy przyjąć tylko dwie szkoły. Na zgłoszenia czekamy do 9 maja.

Jeśli mają państwo pytania lub wątpliwości, chętnie odpowiem: jan.blizniak@ceo.org.pl.