W odpowiedzi na Wasze prośby przedłużamy o kilka dni (do 22 lutego - decyduje data stempla pocztowego) przyjmowanie prac uczniów w konkursie projektu Filmoteka Szkolna. Akcja! „Nakręć się”! 

Czekamy na osobiste wypowiedzi młodzieży z klas 7-8 szkół podstawowych, a także z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – ETIUDY filmowe inspirowane filmami z Filmoteki Szkolnej i RECENZJE poświęcone produkcjom z tego pakietu liczącego ponad 100 filmów z klasyki kina polskiego (jakie filmy trafiły do pakietu - sprawdź tutaj). Zachęcamy do twórczych działań, bo najważniejszy jest pomysł i zaangażowanie! Czekają bardzo atrakcyjne nagrody - warsztaty w szkole filmowej, sprzęt filmowy, czytnik i książki o tematyce filmowej. 

Konkurs ma dwie kategorie:

  • KONKURS NA ETIUDĘ FILMOWĄ: 5-minutową etiudę inspirowaną filmami z pakietu Filmoteki Szkolnej

Zadaniem uczniów jest przygotowanie krótkiej, max. 5 minutowej etiudy inspirowanej treścią bądź formą wybranego filmu z pakietu Filmoteka Szkolna. Młodzież może sięgnąć po różne rodzaje i gatunki, np.: dokument, reportaż, fabułę, animację… Ważne, aby forma była ciekawa, a temat bliski uczniom. Nadsyłając prace, zwróćcie uwagę na prawa autorskie. Pamiętajcie, by wykorzystując np. podkład muzyczny w swoich etiudach zadbać o uzyskanie praw do danego utworu i koniecznie podać w napisach końcowych skąd pochodzi. Wszelkie plagiaty zabronione. Premiera kinowa najlepszych filmów podczas Festiwalu Filmoteki Szkolnej!

Formularz zgłoszeniowy: 

https://spolecznosc.ceo.org.pl/programRegister/programRegister.xhtml?faces-redirect=true&id=382

 

  • KONKURS NA RECENZJĘ FILMOWĄ:  recenzję wybranego filmu z pakietu Filmoteka Szkolna

Zadaniem uczniów jest przygotowanie krótkiej, max. ok. 1,5 stronicowej (ok. 2500 znaków ze spacjami) recenzji wybranego filmu z pakietu Filmoteka Szkolna. Recenzja powinna ukazywać problemy poruszane w filmie z perspektywy nastoletniego człowieka. Liczy się oryginalność, pomysłowość, ciekawy punkt widzenia i dobry styl.

Formularz zgłoszeniowy: 

https://spolecznosc.ceo.org.pl/programRegister/programRegister.xhtml?faces-redirect=true&id=381

 

Na prace konkursowe czekamy do 18 lutego 2019 r. 

Lista filmów pakietu Filmoteka Szkolna: http://filmotekaszkolna.pl/dla-nauczycieli/nasze-lekcje

 

POLECANE MATERIAŁY POMOCNICZE

Filmy z cyklu Jak zrobić film?, powstałe podczas warsztatów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” z gimnazjalistami i licealistami z całej Polski pod opieką reżysera Pawła Łozińskiego. 

Webinaria programu Filmoteka Szkolna. Akcja! 

Kręcimy film - dwuczęściowe webinarium Grzegorza Kowalskiego na temat technicznych zagadnień związanych w realizacją filmów" 

Część 1

Część 2

Kręcimy, żeby nakręcać - podstawy tworzenia materiałów reklamowych w dobie social mediów

 

D. Wierski, Rodzaje i gatunki filmowe 

S. Czyżewski, P. Sitarski, ABC filmu

Język filmu — cykl wykładów prof. Jerzego Wójcika poświęconych między innymi: kadrowi, światłu, montażowi, ruchowi, miejscu i przestrzeni, złotej proporcji, muzyce filmowej, scenografii, kostiumowi, kompozycji utworu filmowego itd. 

T. Lanier, C. Nichols, Filmowanie. Podręcznik dla młodych, tłum. K. Bluszcz, Warszawa 2010

D. Bordwell, A. Thompson, Film art. Wprowadzenie. Sztuka filmowa, tłum. B. Rosińska, Warszawa 2010

D. Arijon, Gramatyka języka filmowego, przeł. F. Forbert-Kaniewski, Warszawa 2010 

E. Nurczyńska-Fidelska, K. Klejsa, T. Kłys, P. Sitarski, Kino bez tajemnic, Warszawa 2009

L. Aronson, Scenariusz na miarę XXI wieku. Obszerny przewodnik po technikach pisania nowoczesnych scenariuszy filmowych, tłum. A. Kruk, Warszawska Szkoła Filmowa, Narodowe Centrum Kultury