Gatunki  filmowe

Zajęcia i projekty poświęcone zapoznaniu się z podstawowymi gatunkami filmowymi, które mogą stanowić uzupełnienie i dopełnienia wiedzy na temat gatunków literackich oraz tekstów użytkowych. Ze względu na tematykę poruszaną przez konkretne utwory, zestaw zazębia się również w wiedzą obejmującą lekcje: historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego oraz lekcji o profilu ścisłym (biologia, chemia, fizyka). Szczególną uwagę warto zwrócić na aktywności przewidziane dla dwóch ostatnich ze wskazanych grup. Propozycja „Gatunki i rodzaje filmowe” ma na celu włączenie do działań Filmoteki Szkolnej uczniów oraz uczennic zainteresowanych przedmiotami innymi niż humanistyczne.

„Gatunki filmowe” przybliżają kryminał, komedię, kino sportowe – utwory popularne, lubione i cenione przez młodzież, co stanowi dodatkową atrakcję dla uczniów i uczennic. Udowodniają, że w kinie polskim odnajdujemy interesujące przykłady analizowanych gatunków. 

Słowa kluczowe

 • e-gaming
 • film biograficzny
 • film oświatowy
 • fotocast
 • gatunki filmowe
 • kino autorskie
 • kino gatunkowe
 • kryminał
 • rodzaje filmowe
 • sport w kinie
 • trailer
 • wideoesej

 

 

 

 • esej
 • fair play
 • komunikacja interpersonalna
 • komedia
 • komizm
 • pomoc humanitarna
 • proza a poezja
 • przypowieść
 • religia/wiara
 • społeczeństwo obywatelskie
 • stereotyp

 

Formy pracy

 • projekt szkolny
 • realizacja krótkich form filmowych
 • tworzenie i realizacja prezentacji multimedialnych

 

 • dyskusja
 • organizacja szkolnego festiwalu lub przeglądu
 • praca indywidualna
 • praca w grupie

 

 
Klub filmowy. Proponowane tematy spotkań klubu