Film wobec historii – Drogi do niepodległości

Zajęcia filmowe w ramach 100-lecia odzyskania niepodległości

Zajęcie i warsztaty poświęcone tematyce filmu wobec historii, ze szczególnym uwzględnieniem 100-lecia niepodległości Polski.  Zaprezentowane propozycje można wykorzystać w ramach lekcji: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki (animacja poklatkowa),  filozofii, etyki. Szczególną uwagę należy poświęcić blokowi „projekt filmowi”, który obejmuje działania aktywizujące młodzież, pozwalający jej głębiej zrozumieć meandry polskiej historii.

„Film wobec historii – Drogi do niepodległości”  sięga po kino polityczne, jako pretekst do wciągnięcia uczniów i uczennic do dyskusji na temat polskiej teraźniejszości oraz przeszłości, oprócz Dwudziestolecia Międzywojennego przybliża m.in. rok 1945, stalinizm, wydarzenia 1956 roku i koniec lat siedemdziesiątych XX wieku.

 

Słowa kluczowe

 • animacja poklatkowa
 • found footage
 • historia mówiona
 • kronika filmowa
 • dzieciństwo i dojrzewanie
 • historia Polski XX wieku
 • propaganda
 • stalinizm i „odwilż”
 • Śląsk

 

Formy pracy

 • burza mózgów
 • debata oxfordzka
 •  debata uczniowska
 • dyskusja moderowana

 

 • festiwal filmów
 • kampania społeczna
 • realizowanie krótkich form filmowych
 • warsztaty krytycznego analizowania i myślenia
 

Proponowane tematy spotkań klubu

Temat 1: Pierwsze lata Niepodległej w kinie

Temat 2: Andrzej Wajda - filmowy przewodnik po historii Polski

Temat 3: Sumienie narodu? Filmowcy wobec historii

Temat 4: Film w służbie propagandy

Temat 5: Filmowiec - rekonstruktor czy konstruktor historii?

Projekt filmowy - proponowane projekty: 

Temat 1: Film wobec niepodległości. Festiwal filmów historycznych

Temat 2: Debata oxfordzka

Temat 3: Kampania społeczna promująca krytyczny odbiór przekazów audiowizualnych

Lekcje z filmem - scenariusze lekcji

Temat 1: Popiół i diament” Wajdy i poezja Tadeusza Różewicza. Różne spojrzenia na dojrzewanie i II wojnę (język polski)

Temat 2: Polityka II RP na podstawie „Śmierci prezydenta” Jerzego Kawalerowicza. (historia)

Temat 3: Być człowiekiem w najtrudniejszych czasach. „W zawieszeniu” Waldemara Krzystka (wiedza o społeczeństwie)

Temat 4: Wierność sobie i szacunek dla innych. Rozmawiamy o „Żywocie Mateusza” Witolda Leszczyńskiego (etyka)

 

 

Polecamy też pierwszy temat naszego cyklu - "Odkrywamy język filmu". 

To wprowadzenie w tematykę języka filmu jako narzędzia edukacyjnego. Inspiruje do prowadzenia konkretnych lekcji lub wzbogacenia pracy metodą projektu. „Odkrywamy język filmu” proponuje rozwiązania edukacyjne poszerzające dwa obszary: praktyczne umiejętności tworzenia form filmowych dostosowanych do umiejętności uczniów i uczennic oraz wychowawcze aspekty sztuk audiowizualnych.