Odkrywamy język filmu

Pierwszy blok stanowi wprowadzenie w tematykę języka filmy jako narzędzia edukacyjnego. Inspiruje do prowadzenia konkretnych lekcji lub wzbogacenia pracy metodą projektu. „Odkrywamy język filmu” proponuje rozwiązania edukacyjne poszerzające dwa obszary: praktyczne umiejętności tworzenia form filmowych dostosowanych do umiejętności uczniów i uczennic oraz wychowawcze aspekty sztuk audiowizualnych. 

Ze względu na podejmowaną tematykę, proponowane aktywności mogą być realizowane na lekcjach: języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, plastyki/filozofii, przysposobienia do życia w rodzinie, lekcji wychowawczych. 

Słowa kluczowe

 • efekty specjalne
 • dubbing 
 • eksperyment 
 • „kinematografia atrakcji” 
 • kino zaangażowane społecznie
 • rekonstrukcja cyfrowa 
 • rozszerzona rzeczywistość 
 • styl zerowy 
 • wideoesej
 • vlog
 • alegoria 
 • dojrzewanie, dorastanie
 • grafika 
 • lokalny patriotyzm 
 • prawda i fałsz 
 • patriotyzm 
 • postęp naukowo-techniczny
 • rodzina 
 • scenografia 
 • wykluczenie społeczne 

Formy pracy

 • projekt szkolny 
 • realizacja krótkich form filmowych i internetowych
 • tworzenie i realizacja prezentacji multimedialnych
 • dyskusja
 • organizacja szkolnego festiwalu lub przeglądu
 • praca indywidualna 
 • praca w grupie 

 

Klub filmowy - proponowane tematy spotkań klubu: 

Temat 1: Pionierzy kina

Temat 2: Wielkie przełomy i odkrycia

Temat 3: Zabawy formalne

Temat 4: Od stylu zerowego po kino autorskie

Temat 5: Kino zaangażowane

Projekt filmowy - proponowane projekty: 

Projekt 1: To jest nasz blog/vlog

Projekt 2: Odkrywamy kino. Seria warsztatów filmowych

Projekt 3: To jest nasza szkoła

Projekt 4: Moja pasja: videoesej

Projekt 5: Quiz/konkurs szkolny w temacie „Oto film”

 

Lekcje z filmem - scenariusze lekcji

Temat 1: Plastyczna wirtuozeria „Rękopisu znalezionego w Saragossie” Wojciecha Jerzego Hasa (plastyka)

Temat 2: Filmowe i literackie obrazy dojrzewania. „Zmory” (język polski)

Temat 3: Kłamstwo kina i mediów (wiedza o społeczeństwie, ewentualnie – etyka)

Temat 4: Film uwrażliwia na wykluczenia (lekcja wychowawcza)

Temat 5: Funkcje rodziny w polskich filmach. Fantazja czy zwierciadło rzeczywistości? (wprowadzenie do życia w rodzinie)